Thành Phần Sinh Học Của Nấm Linh Chi Đỏ Nhật Bản

Thành Phần Sinh Học Của Nấm Linh Chi Đỏ Nhật Bản

thành phần sinh học của linh chi nhật

 

Ngoài ra, nấm linh chi Nhật Bản có chứa một loạt các phân tử có hoạt tính sinh học, chẳng hạn như terpenoid, steroid, phenol, nucleotide và các dẫn xuất của chúng, glycoprotein, và polysaccharides. Protein nấm có chứa tất cả các axit amin thiết yếu và đặc biệt là giàu lysine và leucine. Nội dung tổng số chất béo thấp và tỷ lệ cao các axit béo không bão hòa tương đối so với các axit béo tổng số nấm được coi là đóng góp đáng kể với giá trị sức khỏe của nấm (Chang và Buswell 1996; Borchers et al 1999;. Sanodiya et al 2009).


Polysaccharides, peptidoglycans, và triterpenes ba thành phần chính hoạt động sinh lý trong nấm linh chi Nhật Bản(Boh et 2007 al;. Zhou et al 2007). Tuy nhiên, số lượng và tỷ lệ phần trăm của mỗi thành phần có thể là rất đa dạng trong các sản phẩm tự nhiên và trồng nhân tạo. Khi 11 mẫu nấm linh chi Nhật Bản trồng nhân tạo được lựa chọn ngẫu nhiên mua ở các cửa hàng ở Hồng Kông được đánh giá là có hai thành phần chính là triterpenes và polysaccharides. Trong đó, thành phần triterpene dao động khoảng từ 0 -7,8% và thành phần polysaccharide thay đổi từ 1.1-5.8%. Biến thể này có thể xảy ra vì nhiều lý do, bao gồm cả sự khác biệt ở các loài hoặc các chủng nấm được sử dụng và sự khác biệt trong phương pháp sản xuất.
 
Nature of Product Triterpenes (%) Polysaccharide (%)
A (fruit body extract) 1.36 4.48
B (fruit body extract) 2.36 5.32
C (fruit body extract) 1.88 15.70
D (fruit body extract) 1.06 10.97
E (fruit body extract) 0.44 7.51
F (fruit body extract) 1.78 6.18
G (fruit body extract) 1.44 13.30
H (fruit body extract) 0.50 15.80
I (fruit body extract) 7.82 7.66
J (fruit body powder) 0.46 1.10
K (mycelium powder) Undetectable 12.78

Bảng so sánh thành phần Triterpenes và Polysaccharide trong 11 mẫu nấm linh chi Nhật