Nấm Linh Chi Hoàng Gia Trên Báo Khoa Học Phổ Thông

Nấm Linh Chi Hoàng Gia Trên Báo Khoa Học Phổ Thông

 

           Nấm Linh chi đỏ Nhân dịp sản phẩm Nấm linh Chi Hoàng Gia đạt danh hiệu Top 100 sản phẩm thực phẩm do người tiêu dùng bình chọn, Báo Khoa Học Phổ Thông, chuyên đề Sức Khỏe có bài viết về Nấm Linh Chi Hoàng Gia và cách sử dụng Nấm Linh Chsao cho đạt hiệu quả cao nhất.

Bài tư vấn cách sử dụng Nấm Linh Chi Hoàng Gia trên báo Khoa Học Phổ Thông - chuyên đề SỨC KHỎE - số 340 ra ngày 13/09/2013

Bài tư vấn cách sử dụng Nấm Linh Chi Hoàng Gia trên báo Khoa Học Phổ Thông - chuyên đề SỨC KHỎE - số 340 ra ngày 13/09/2013

 

           Báo Khoa Học Phổ Thông chuyên đề Sức Khỏe với rất nhiều thông tin, bài viết hữu ích về cách chăm sóc, điều trị, bảo vệ sức khỏe, Quý khách có thể tìm mua tại tất cả các sạp báo trên toàn quốc