Hệ Thống Bán Hàng trên các kênh Truyền hình mua sắm tại nhà TV HomeShopping

Hệ Thống Bán Hàng trên các kênh Truyền hình mua sắm tại nhà TV HomeShopping

 

Nấm Linh Chi Hoàng Gia Hiện đang bán trên 4 kênh truyền hình mua sắm tại nhà TV Homeshopping lớn nhất Việt Nam:

   

Nấm Linh Chi Hoàng Gia trên Kênh truyền hình SCJ TV HomeShopping

 

Nấm Linh Chi Hoàng Gia trên Kênh truyền hình Lotte Dat Viet TV HomeShopping

 

 

Nấm Linh Chi Hoàng Gia trên Kênh truyền hình VGS ShopTV HomeShopping

 

 

 

 

Nấm Linh Chi Hoàng Gia trên Kênh truyền hình AZshopTV HomeShopping